הישיבה הגבוהה ערשנו רעננה

ערשינו רעננה- ישיבה גבוהה בשליחותו והדרכתו של הרה”ג מרדכי אליהו זצוק”ל,
ששמה לה לדגל לבנות ולעצב את אישיותו של כל בחור ובחור, מתוך עבודת ה’ פנימית ואמיתית וזאת ע”י לימוד ש”ס ופוסקים והתבוננות בתורתו של הבעש”ט הק’ ותלמידיו ושילובה עם תורת ארץ ישראל.
בואו גם אתם והצטרפו לקבוצה חמה ואיכותית- לגלות את הכוחות שגנוזים בכם ולזכות להיות כשלהבת העולה בעבודת ה’, בלימוד, בתפילה, תיקון המידות, יגיעת התורה ושימוש תלמידי חכמים.

כל מה שרציתם לדעת עלינו!​

- בית מדרש -

גמרא- בישיבה מתקיימים שני מסלולי לימוד בש”ס.
המסלול האחד לימוד היקפי: כשההדגשה היא על ידיעת עומק הפשט, בקצב של דף ליום.
המסלול השני לימוד עיוני: כשהדגש הוא על עומק דברי הראשונים בסוגיה הנלמדת.

הלכה- בישיבה מתקיים לימוד טור ושו”ע על הסדר- לימוד טור ובית יוסף ואח”כ שו”ע, משנה ברורה, כף החיים ועד לפוסקים האחרונים, מוביל להכרה ותפיסת ההלכה על רוחבה והיקפה,
אליבא דהלכתא כפשוטו. ומקנה יסודות בסיסיים לחיים כבן תורה.

לימוד התורה בישיבה מקיף את כל חלקי התורה: תנ”ך, מדרש, משנה, גמרא, טור ושו”ע, זוהר בגריסא, מוסר וחסידות. וזאת עפ”י גדולי ישראל אשר למדו תורתם ב’היקפיות’- דרך לימוד אשר מעניק חשק בלימוד היום-יומי בביהמ”ד ומעלה גדולה בידיעת התורה על כל חלקי’ה.

את סדר היום בישיבה ערך והתקין הרב אליהו זצ”ל בפרטות עם רה”י שליט”א,
היום מתחיל בטהרה- טבילה במקווה הישיבה, לאחר מכן תפילת וותיקין המחברת את היום והלילה, סדר בקיאויות, סדר חסידות, סדר גמרא, גריסת זהר בחבורה, תפילת מנחה, א’ צהריים ומנוחה, סדר הלכה טור שו”ע, שיעור הלכה מסכם, ארוחת ערב, שיעור ערב ע”י ראש הישיבה בנושאים שונים, התבוננות אישית.

מטרת הישיבה היא לגלות בתלמידי’ה כוחות גנוזים על מנת שיהיו כשלהבת העולה בעבודת ה’, בלימוד, בתפילה, תיקון המידות, יגיעת התורה ושימוש תלמידי חכמים.
מתוך מסירות גמורה לעבודת ה’, בלימוד התורה, בקיום המצוות שבין אדם לחברו ובמצוות שבין אדם למקום, נוכל להוציא מקרבנו יהודי הדבק באלוקיו בין אם מלאכתו בשדה ובין אם מלאכתו בבית המדרש.

- חברה אוירה -

הישיבה רואה ערך עליון לעבודת ה’ מתוך דביקות חברים,
שכן כידוע, מובא בשם ה’שפת אמת’, שיהודי לא יכול להתקדם מדרגה בעבודת ה’ בלי אהבת ישראל. אהבת ישראל הפשוטה מתגלית קודם כל בסובבים אותנו ביום-יום, ובפרט בחברים לספסלי ביהמ”ד. העבודה הזאת, שנעשית מתוך חיבור של נשמות, עבודת המידות, שבתות ומועדים – יש לה מעלה עצומה.

מפעם לפעם ישנן נסיעות לקברי הצדיקים בארץ ישראל, זמן של עבודת ה’ ייחודית בתפילה ודביקות חברים נפלאה.
סעודות שבת ומועדי השנה מהווים אווירה משפחתית ובנייה רוחנית גדולה תחת הנהגת רה”י שליט”א.

כמו-כן, נערכות בישיבה מס’ התוועדויות אשר מקנות אווירה חברותית ושמחה לכל באי בית המדרש.

לכל יהודי בעל רצון ללימוד התורה הקדושה מתוך עבודת ה’ פנימית ויראת שמים
וכלשון ה’נתיבות שלום’:
“…שאין ישיבה רק מקום לימוד תורה אלא היא מושג עילאי ביותר, שבה מקבלים חינוך והשראה עילאית להתלמד איך להיות יהודי…”

20 תלמידים בכל שכבות הגיל.

- צבא -

בשנים הראשונות דוחים את השירות, לאחר מכן, ההכוונה נעשית באופן אישי ואינדיבידואלי.

ההכנה הינה מתוך תורה ויראת שמים טהורה.
איננו מאמינים בהקניה של רשימת ‘מכולת’ של ערכים ואידיאלים,
אלא, האדם בונה את קומתו הרוחנית וחי אותה במשך השנים בביהמ”ד- וזה ילך עמו גם מחוצה לה, ויוכל בעזרתו יתב’ להתמודד רוחנית ונפשית בכל מקום שיבחר וממילא גם בצבא.

- תנאים פיזיים -

הישיבה הוקמה בשליחותו של הרה”ג הרב מרדכי אליהו זצוק”ל לפני כ-18 שנה בעיר רעננה.

הישיבה שוכנת בצידה המזרחי של העיר, באזור צדדי ושקט, עד שלפעמים שוכחים שאנו גרים בעיר..

ביהמ”ד הינו העתק של ביהמ”ד של הבעש”ט הק’, כולו בנוי מעץ- דבר הנותן אווירה משפחתית וחמה בביהמ”ד . כל בחור / אברך יש שולחן עם 2 סטנדים לאחסון ספרים.
בבניין הישיבה ישנו מקווה טהרה לגברים ברמה גבוהה מאד של אסתטיות וניקיון מוקפד מאד.
חדר האוכל והמטבח מעניקים ‘נייחא’ מלאה מהלימוד, הארוחות בדר”כ הינם ארוחות ביתיות מפרי ידיה של הרבנית הי”ו.
חדרי הפנימיה מותאמים ומאובזרים דים עבור צרכיהם של התלמידים וידינו פתוחה תמיד לשיפור וייעול חדרי המגורים במידת הצורך.

- הכנה לחיים -

זכינו ובשנים האחרונות פתחנו כולל רבנות, כולל דיינות ושיעורים קהילתיים שונים.

סביב הישיבה ישנה קהילה גדולה, אשר נמנים בתוכה- אברכים, בעלי-בתים, מתפללים, קובעי עיתים בבקרים ובערבים ושותפים לעשייה בביהמ”ד.
כמו-כן, הקהילה הינה חלק בלתי נפרד מאירועים שונים במעגל השנה בביהמ”ד.

- צוות -

הרב יובל רגב, ראש הישיבה שליט”א- שזכה לשמש תלמידי חכמים וגדולי ישראל ונשלח ע”י הרב מרדכי אליהו זצוק”ל להנהיג את מבקשי ה’ באשר הם. רה”י מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות- ליקוטי מוהר”ן, אורות הקודש, שפת אמת, צדקת הצדיק, משנ”ב ופרשת שבוע.

הרב עמוס רבילו-
ר”מ עיון, מעביר שיעורי עיון והרחבת הסוגיה על הנלמד בסדרי גמרא במשך השבוע.

הרב אייל לוגאסי- משפיע חב”ד בישיבה, שיעורים בליקוטי תורה (אדמו”ר הזקן), תניא, התוועדויות ועוד.

הרב נחום טראוב-
ר”מ שיעור א’, ‘משיב’ ומעביר שיעורי גמרא והלכה.

וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה; אלא כך אמרו חכמים בפירוש מצוה זו, הידבק בחכמים ותלמידיהם.

בית מדרשנו אינו ‘תעשייתי’ והדגש בישיבתנו הינו היחס האישי והאוהב בין כל אחד ואחד בבית המדרש לכן ב”ה אנו זוכים לאהבת חברים נפלאה שנובעת מהיחס בין הצוות, הר”מים לתלמידים עצמם..

לפרטים והרשמה:

חגי צדקיהו: 052-4600874

לפרטים והרשמה:

חגי צדקיהו: 052-4600874

נבנה ע״י ותקין׳s בוטיק